اخبار صوتی

چهارمین جشنواره پوشاک سنتی اقوام سیستان و بلوچستان

چهارمین جشنواره پوشاک سنتی اقوام سیستان و بلوچستان

در محل موزه جنوب شرق ،در زاهدان شروع به کار کرد