اطلاعات مدیر کل محترم ومعاونین

ردیف

نام ونام خانوادگی

سابقه کار

مدرک تحصیلی

عنوان پست

1

حسین مسگرانی

18سال

فوق لیسانس حوزوی

مدیر کل

2

راضیه خاقانی

28 سال

لیسانس مدیریت فرهنگی وهنری

معاون توسعه مدیریت ومنابع

3

مرتضی سلطانی نژاد

24 سال

فوق لیسانس علوم قرآن ومعارف اسلامی

معاون فرهنگی

4

نصیر احمد ملارئی

15 سال

لیسانس ادبیات فارسی

معاون امور هنری وسینمایی

روسای ستادی

ردیف

نام ونام خانوادگی

سابقه کار

مدرک تحصیلی

عنوان پست

1

صالح صمیمی

6 سال

فوق لیسانس حقوق عمومی

رئیس حراست

2

سیروس قنبری زر کلامی

23 سال

لیسانس الهیات ومعارف اسلامی

رئیس گروه امور فرهنگی

3

عباس شهرکی

7 سال

فوق لیسانس ا لهیات ومعارف اسلامی

رئیس گروه امور قرآن وعترت

4

حوران رحیمی

14 سال

لیسانس   مدیریت دولتی

رئیس گروه طرح وتحول اداری

5

فریبا کیخا

18 سال

لیسانس- مترجمی زبان انگلیسی

رئیس گروه رسانه

6

فاطمه محمودی

21 سال

لیسانس- حسابداری

رئیس گروه امور اداری ،مالی ،پشتیبانی

7

مسعود کیخا

22 سال

لیسانس ادبیات فارسی

رئیس گروه  سینمایی سمعی وبصری

8

شراره مرحمتی

21 سال

لیسانس برق

رئیس امور اداری وجانشین معاونت توسعه

9

غلامرضا میر

14 سال

فوق لیسانس امور سیاسی

کارشناس امور شهرستانها

10

زهرا شهری

29  سال

دیپلم- خیاطی

رئیس هنرستان دخترانه

11

محسن تیموری

15 سال

لیسانس

رئیس هنرستان پسرانه

12

نرگس سالارزهی

21 سال

لیسانس

مسئول روابط عمومی

13

زهرا راشکی

32 سال

فوق دیپلم

مسئول دبیر خانه

14

احمد گلیانی

18 سال

لیسانس

رئیس مجتمع

15

محمد پیله ور

14 سال

لیسانس مدیریت امور فرهنگی

سر پرست فرهنگسرای جوان

16

نعمت الله نیک نظر

22 سال

فوق دیپلم

مسئول دفتر

 17  حمیده یعقوبی  15سال  فوق لیسانس مدیریت آموزشی  رئیس گروه امور هنری

روسای شهرستانها

ردیف

نام ونام خانوادگی

سابقه کار

مدرک تحصیلی

عنوان پست

1

عباسعلی باقری

24 سال

دکترای   درجه یک هنری

رئیس اداره شهرستان زابل

2

نصیر برهان زهی

15 سال

لیسانس علوم تربیتی

رئیس اداره شهرستان ایرانشهر

3

تیمور کرد زابلی

9 سال

فوق دیپلم مردم شناسی

رئیس اداره شهرستان خاش

4

عبدالسلام بلوچ زاده

7 سال

لیسانس ادبیات فارسی

رئیس اداره شهرستان سراوان

5

ریاض بلوچی

2 سال

فوق لیسانس امور اجتماعی

رئیس اداره شهرستان نیکشهر

6

محمد امین محمدی

15 سال

لیسانس فرش

رئیس اداره شهرستان چابهار

7

خدا بخش ندرت زهی

10 سال

فوق لیسانس تاریخ اسلام

رئیس اداره شهرستان سیب سوران

8

سعیده نوری

3 سال

لیسانس ادبیات فارسی

رئیس اداره شهرستان زهک

9

عبدالغنی بامری

29 سال

فوق لیسانس زبان وادبیات فارسی

مسئول نمایندگی شهرستان دلگان

10

پرویز امیری

18 سال

لیسانس آموزش زبان وادبیات فارسی

مسئول نمایندگی شهرستان قصر قند

11

امیر وظیفه دان

8 سال

لیسانس امور سیاسی

رئیس اداره شهرستان هیرمند (ابلاغ سرپرست اداره میرجاوه)

12

عبدالوهاب ایران نژاد

19 سال

لیسانس امور اجتماعی

ابلاغ سرپرست اداره شهرستان کنارک

13

عبدالرحمن نورزهی

5 سال

لیسانس سینما

ابلاغ مسئول نمایندگی بمپور

14

لال بخش بلوچ زهی

18 سال

لیسانس

ابلاغ سرپرست اداره شهرستان سرباز

15

مهدی صانعی فر

20 سال

لیسانس

شهرستان نیمروز

16

سید علی حسینی

15 سال

لیسانس حقوق

شهرستان هامون

17

محمد انور ایمانی فر

18 سال

لیسانس روابط عمومی

شهرستان فنوج