مجوزهای فرهنگی وهنریراهنمای دریافت مجوزهاراهنمای دریافت مجوز تاسیس کانون های آگهی وتبلیغاتی

راهنمای دریافت مجوز تأسیس کانون‌های آگهی و تبلیغاتی

راهنمای دریافت مجوز تأسیس کانون‌های آگهی و تبلیغاتی

1-    ارائه تقاضانامه به اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان محل سکونت

2-    6 قطعه عکس 4*3

3-    تصویر برابر با اصل آخرین مدرک تحصیلی

4-    تصویر برابر با اصل شناسنامه از تمامی صفحات آن.

5-    تصویر برابر با اصل کارت پایان خدمت یا معافیت دائم .

6-    گواهی عدم سوء پیشینه و عدم اعتیاد

7-    گواهی سابقه فعالیت موثر در کانون‌های دارای مجوز مجموعا 5 سال

8-    تکمیل فرم محرمانه(فرم مشخصات 3 نفر معرف)

9-    فرم‌های 13 برگی مشخصات

10- تعهدنامه مدیرمسئول کانون صادرکننده گواهی و تصویر پروانه فعالیت کانون مذکور تأییدشده توسط اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان در خصوص صحت گواهی صادره

11- نمونه کارهای مورد تایید و ممهور به مهر کانون محل فعالیت

 

شرایط اختصاصی متقاضی:

صاحب امتیاز - اشخاص حقیقی و مدیرعامل لازم است فاقد پیشینه موثر کیفری بوده و مشهور به فساد اخلاقی نباشند

 

شرایط مدیرمسئول

1- تابعیت ایران

2- اهلیت قانونی

3- دارابودن دیپلم کامل متوسطه و داشتن حداقل 5 سال سابقه کار موثر در امور تبلیغات با تایید کمیته سازمان‌های تبلیغات با مدرک تحصیلی معادل لیسانس در رشته‌های مدیریت بازرگانی و اقتصاد بازرگانی ـ روابط عمومی ـ بازاریابی و تبلیغات یا علوم اجتماعی با کلیه گرایش‌ها

4- عدم اشتغال در وزارتخانه‌ها ـ موسسات و شرکت‌های دولتی یا شهرداری‌ها

 

زمان گردش کار : 45 روز

 

 

آدرس سایت : http://sb.farhang.gov.ir/fa/home

تلفن گویا : 0541-2449928الی 30

تلفن داخلی : 259