مجوزهای فرهنگی وهنریراهنما دریافت مجوزهاگواهی ثبت پایگاه های اینترنتی ایرانی

گواهی ثبت پایگاه های اینترنتی ایرانی

شرایط متقاضی برای صدور مجوز:

1. متقاضی باید دارای یک پایگاه اینترنتی باشد

2. ثبت نام درپایگاه اینترنتی ستاد ساماندهی پایگاههای اینترنتی

3. داشتن سه سال سابقه با موضوع تخصصی پایگاه اینترنتی مورد درخواست

4. داشتن مدرک فوق دیپلم

مدارک لازم برای صدور مجوز:

1. یک قطعه عکس

2. کارت ملی

3. تصویر مدرک تحصیلی

4. تصویر کارت پایان خدمت یا معافیت از خدمت- برای آقایان

5. نامه ثبت شرکت ها برای اشخاص حقوقی

6. تکمیل فرم شناسنامه پایگاه های اینترنتی

مدارک تکمیلی:

1. گواهی عدم سوء پیشینه

تلفن تماس:2449928-30-0541

داخلی:259