مجوزهای فرهنگی وهنریراهنمای دریافت مجوزهاراهنمای دریافت مجوز فعالیت نشر بازی رایانه ای

 

مجوز فعالیت نشر بازی های رایانه ای

بازی های رایانه ای به لحاظ تاثیرگذاری در زمینه فرهنگ سازی و ایفای نقش های آموزشی و کمک آموزشی و همچنین، پر کردن اوقات فراغت گروه های سنی مختلف جامعه از جایگاه ویژه و مهمی برخودار می باشد.بنا به اهمیت مزبور، توجه بیش از پیش به برنامه ریزی برای تولید بازی های رایانه ای مناسب به عنوان یک محصول فرهنگی و همچنین اهتمام ویژه به نخبگان این عرصه از ضروت بالایی برخوردار است.

بنیاد ملی بازی های رایانه ای که زیر نظر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی می باشد، به عنوان تنها متولی بازی های رایانه ای، وظیفه نظارت و ساماندهی تولید و عرضه بازی های رایانه ای به صورت فیزیکی و مجازی و صدور مجوز های قانونی در این حوزه را بر عهده دارد. 

برابر بند ز-1 فهرست مصادیق محتوای مجرمانه (موضوع ماده 21 قانون جرایم رایانه ای) انتشار و سرویس دهی بازی های رایانه ای فاقد مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی (بنیاد ملی بازی های رایانه ای) به موجب مواد مختلف قانون مجازات اسلامی و قانون جرائم رایانه ای و به استناد بند 1 ماده 3 مصوبه شماره 103557 /94 /ش مورخ 1394/12/10 شورای عالی فضای مجازی (سند سیاستهای حاکم بر برنامه ملّی بازی‌های رایانه‌ای) ممنوع می باشد.

 

مجوز فعالیت نشر بازی های رایانه ای

 مجوز فعالیت نشر بازی‌های رایانه ای سندی است که به موجب آن به اشخاص حقوقی وفق دستورالعمل، اجازه فعالیت در زمینه نشر بازی های رایانه ای توسط بنیاد بازی های رایانه ای اعطا می شود.

ناشر: شخص حقوقی ایرانی است که پس از احراز شرایط و با طی تشریفات مقرر در این دستورالعمل، مجوز  فعالیت نشر بازی‌های رایانه‌ای از بنیاد دریافت می‌کند.

 

 نکته: پروانه انتشار برای هر بازی صادر می گردد ( جهت دریافت راهنمای مجوز انتشار بازی اینجا را کلیک کنید)، اما مجوز نشر یکبار و آن هم برای افراد حقوقی که بخواهند فعالیت نشر را انجام دهند صادر می شود. افراد حقیقی یا حقوقی که بخواهند بازی خود را عرضه کنند، نیاز به مجوز نشر ندارند و فقط کافیست که برای آن بازی پروانه انتشار دریافت کنند. مجوز نشر بیشتر مناسب افراد (حقوقی) است که می خواهند بازی سایر افراد یا شرکت ها را عرضه کنند.

 

مراحل دریافت مجوز 

مراحل ثبت درخواست و دریافت مجوز فعالیت نشر بازی رایانه ای، به صورت غیر حضوری انجام می شود. با مراجعه به  سایت portal.ircg.ir (بخش درخواست مجوز فعالیت نشر) می توانید فرآیند دریافت مجوز را طی نمایید. به طور کلی این فرآیند شامل مراحل زیر است:

۱) ثبت تقاضا در سامانه و دریافت نام کاربری (از طریق رایانامه یا پیامک).

۲) تکمیل فرم‌ها و بارگذاری مدارک.

۳) بررسی کارشناسی پرونده متقاضی و  حسب مورد اطلاع رسانی نواقص پرونده به وی برای رفع آنها و ارسال مجدد درخواست.

۴) اعلام نتیجه درخواست به متقاضیان ظرف مدت 7 روز کاری از طریق سامانه

۵) صدور مجوز فعالیت.

 

نکته: در صورت رد تقاضا به هر دلیل، متقاضی می تواند ظرف مدت 10 روز اعتراض خود را با ذکر دلایل و مستندات به بنیاد اعلام کند. به اعتراض متقاضی نیز ظرف مدت سه روز کاری رسیدگی و نتیجه با تایید مدیرعامل بنیاد به متقاضی از طریق سامانه اعلام می شود.

 

جهت دریافت دستورالعمل کامل صدور مجوز فعالیت نشر بازی های رایانه ای اینجا را کلیک کنید. 

 

گردش کار - فعالیت نشر بازی های رایانه ای