مجوزهای فرهنگی وهنریراهنمای دریافت مجوزهاراهنمای دریافت مجوز تأسیس فروشگاه‌های عرضه محصولات فرهنگی ویدیویی یا ویدیوکلوپ

 

راهنمای دریافت مجوز تأسیس فروشگاه‌های عرضه محصولات فرهنگی ویدیویی یا ویدیوکلوپ

1- ارائه درخواست تأسیس از سوی متقاضی به اداره شهرستان مربوطه

2- تصویر تمام صفحات شناسنامه

3- تصویر کارت پایان خدمت یا معافیت دائم

4- تصویر آخرین مدرک تحصیلی

5- تصویر اجاره نامه محل فعالیت یا رونوشت سند مالکیت

6- 4 قطعه عکس 4*3

زمان گردش کار : 45 روز 

 آدرس سایت : http://sb.farhang.gov.ir/fa/home

تلفن گویا : 0541-2449928الی 30

تلفن داخلی : 217