مجوزهای فرهنگی وهنریراهنمای دریافت مجوزهامجوز استفاده از اعتبارات دولتی برای انتشار نشریه دولتی

مجوز استفاده از اعتبارات دولتی برای انتشار نشریه دولتی

شرایط خاص برای صدور مجوز ندارد.

توضیح:

تمامی دستگاههای دولتی برای چاپ آثار خود اعم از نشریه عمومی یا داخلی

،کتاب،جزوه ،بروشور ،پوستر و غیره باید قبل از تشکیل پرونده و ارائه مدارک به

مراجع متولی صدور مجوز چاپ ،اجازه استفاده از اعتبارات دولتی را از کمیسیون

انتشارات دولتی اخذ نمایند.

بدیهی است دستگاههای دولتی صرفاً در صورت موافقت این کمیسیون مجاز به ارائه

مدارک و تشکیل پرونده به منظور اخذ مجوز چاپ اثر مورد نظر خواهند بود.

مدارک لازم برای صدور مجوز:

1. نامه درخواست از سوی بالاترین مقام مسئول دستگاه درخواست کننده با مهر و

امضا ء

2. تکمیل فرم ارزیابی ضرورت انتشار نشریات- فرم الف - یا فرم ارزیابی ضرورت

انتشار سایر آثار چاپی- فرم ب- بر حسب مورد به همراه مهر و امضاء بالاترین

مقام مسئول دستگاه درخواست کننده