مجوزهای فرهنگی وهنریراهنمای دریافت مجوزهاصدور مجوز پروانه فعالیت موسسه فرهنگی قرآن و عترت

صدور مجوز پروانه فعالیت موسسه فرهنگی قرآن و عترت

شرایط عمومی مؤسسان و مدیر مسؤول برای صدور مجوز:

1. تابعیت جمهوری اسلامی ایران

2. اعتقاد و التزام عملی به ولایت مطلقه فقیه

3. محجور نبودن و عدم ورشکستگی به تقلب و تقصیر

4. نداشتن سوء پیشینه کیفری مؤثر به تأیید مراجع ذیربط و برخورداری از حسن

شهرت

5. انجام خدمت وظیفه و یا ارائه برگ معافیت دائم -آقایان-

6. داشتن مدرک کارشناسی به بالا در رشته های علوم حوزوی، علوم قرآنی و

معارف اسلامی ویا داشتن مدرک کارشناسی به بالا و سوابق قرآنی مستند

7. حداقل سن 25 سال تمام به شرط تأهل و حداکثر 60 سال

8. دارای صلاحیت عمومی (اخلاقی، فرهنگی و اجتماعی)

9. سابقه فعالیتهای فرهنگی حداقل به مدت شش ماه

10 . حداقل اعضاء هیئت مؤسس 3 نفر و محدویتی در افزایش اعضاء نمیباشد

شرایط اختصاصی مؤسسان و مدیر مسؤول:

1. تسلط به روخوانی و روانخوانی و آشنایی با تجوید، مفاهیم و ترجمه قرآن

2. توانمندی در امور مدیریت مؤسسه

3. صلاحیت علمی و تخصصی در یکی از حوزه های مورد فعالیت یا تجارب کافی

متناسب با موضوع

4. دارای طرح و برنامه کوتاه مدت و بلند مدت برای مؤسسه

5. داشتن توان مالی در اداره مؤسسه و یا توان قدرت جذب حمایتهای مردمی به

تشخیص وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

مدارک لازم برای صدور مجوز:

1. تصویر شناسنامه- از تمام صفحات -یک نسخه

3× 2. چهار قطعه عکس جدید 4

3. تصویر گواهی پایان خدمت وظیفه عمومی یا ارائه برگ معافیت دائم

4. تصویر آخرین مدرک تحصیلی (کارشناسی به بالا)یا معادل آن

5. تصویر کارت ملی

6. تکمیل پرسشنامه درخواست تاسیس، مشخصات فردی

7. تکمیل اساسنامه همراه با صورت جلسات هیات موسس و هیات مدیره

8. تقاضای درخواست تاسیس موسسه (دلایل توجیهی، ذکر اهداف و موضوع

فعالیت)

9. ارائه مستندات و سوابق فعالیت های فردی در حوزه قرآن و عترت متناسب با

موضوع فعالیت های درخواستی

مدارک تکمیلی:

1. گواهی عدم اعتیاد

2. اصل گواهی عدم سوء پیشینه موثرکیفری

زمان تقریبی انجام فرآیند به غیر از استعلام از سایر دستگاهها، در این دستگاه : 60 روز

تلفن:0541-2449928-30

داخلی:234