مجوز فعالیت دفتر نشریه

شرایط صدور مجوز:

1. دارای مجوز انتشار نشریه ازوزارت فرهنگ وارشاد اسلامی.

2. دارای محل و مکان مناسب برای استقرار دفتر

مدارک لازم برای صدور مجوز:

1. تقاضا نامه

2. تصویر اجاره نامه یا سند مالکیت دفتر نشریه

3. دو قطعه عکس مدیر مسئول نشریه

4. تصاویر شناسنامه و کارت ملی مدیر مسؤول ،و کارت پایان خدمت یا معافیت از

خدمت- برای آقایان

5. تصویر مجوز نشریه

تلفن تماس:2449928-30-0541

داخلی:259