مجوزهای فرهنگی وهنریراهنمای دریافت مجوزهاراهنمای دریافت مجوز اجرای نمایش

مجوز اجرای نمایش

 1- ارائه سه نسخه از نمایشنامه به دبیرخانه تئاتر استان  و تکمیل فرم تقاضانامه توسط شخص نویسنده یا نماینده او با ارائه مجوز کتبی از سوی نویسنده. در مورد متون ترجمه شده نیز ارائه مجوز مترجم، الزامی است

زمان پاسخگویی به بازخوانی متن نمایشنامه معمولا بین 3 تا 4 هفته است

پاسخ بازخوانی فقط به متقاضی داده می شود.

جمع بندی پاسخ کارشناسان شورای نظارت بر صدور پروانه نمایش استان به سه صورت مطرح می شود:

            الف - مشروط به بازبینی (قبول)

            ب- مشروط به اصلاح

            ج- مردود

2- در صورت تأیید متن نمایشنامه، کارگردان مکلف است نامه درخواست مدیر سالن مبنی بر تاریخ اجرای نمایش و محل اجرا را به شورای نظارت بر صدور پروانه نمایش استان ارائه نماید.

پاسخ بازبینی نمایش یا اجرا به صورت 3 مورد بیان می شود:

الف - اجرای نمایش بلامانع است

ب- اجرای نمایش منوط به اصلاح نکات و مواردی است که توسط کارشناسان شورای نظارت بر صدور پروانه نمایش و طی صورت جلسه تنظیمی به کارگردان نمایش انتقال داده می شود

ج - اجرای نمایش بنا به دلایل مغایرت با قوانین شورای عالی انقلاب فرهنگی و یا از لحاظ کیفیت بسیار پایین، رد می شود و امکان اجرا میسر نیست

      3- در صورت تأیید اجرای نمایش، در همان روز یا فردای آن، متقاضی می تواند به دبیرخانه تئاتر استان مراجعه و مجوز نمایش را بنا به درخواست مدیر سالن فقط برای سالن مورد نظر با زمان مشخص و تعداد اجرای مشخص دریافت کند.