مجوزهای فرهنگی وهنریراهنمای دریافت مجوزهاراهنمای دریافت مجوز تأسیس آموزشگاه آزاد هنری (تجسمی)

راهنمای دریافت مجوز تأسیس آموزشگاه آزاد هنری (تجسمی)

1- شش قطعه عکس  4*3

2- گواهی عدم سوء پیشینه و عدم اعتیاد

3- تصویر کارت پایان خدمت یا معافیت دائم

4- تصویر از تمام صفحات شناسنامه

5- تصویر آخرین مدرک تحصیلی مرتبط با رشته هنری

6- ارائه درخواست تاسیس آموزشگاه آزاد هنری با ذکر سوابق و تجارب هنری متقاضی

7- ارائه مدارک، تصاویر و مستنداتی از تجارب هنری متقاضی

8- داشتن حداقل 27 سال سن برای افراد مجرد

 زمان گردش کار : 2 ماه و نیم

آدرس سایت : http://sb.farhang.gov.ir/fa/home

تلفن گویا : 0541-2449928الی 30

تلفن داخلی : 251