مجوزهای فرهنگی وهنریراهنمای دریافت مجوزهاراهنمای دریافت مجوز تأسیس آموزشگاه آزاد هنری (موسیقی)

راهنمای دریافت مجوز تأسیس آموزشگاه آزاد هنری (موسیقی)

 

1- 6 قطعه عکس 4*3

2- گواهی عدم سوء پیشینه و عدم اعتیاد

3- تصویر از تمام صفحات شناسنامه

4- تصویر کارت پایان خدمت یا معافیت دائم

5- تصویر آخرین مدرک تحصیلی مرتبط با رشته‌های هنری.

6- ارائه درخواست تأسیس آموزشگاه آزاد هنری با ذکر سوابق و تجارب هنری متقاضی.

7- ارائه مدارک، تصاویر یا مستنداتی از تجارب هنری متقاضی

8- داشتن حداقل 27 سال سن برای افراد مجرد

زمان گردش کار : 2ماه