مجوزهای فرهنگی وهنریراهنمای دریافت مجوزهاراهنمای دریافت مجوز دفترسرپرستی نشریات سراسری

راهنمای دریافت مجوز دفتر سرپرستی نشریات سراسری

  • راهنمای دریافت مجوز دفتر سرپرستی نشریات سراسری
  •  

 

1- ارائه تقاضانامه کتبی

2- ارائه معرفی نامه نشریه ( با امضا مدیر مسئول)

3- انعقاد قرارداد بین متقاضی و نشریه ( با امضا مدیر مسئول)

 

4- تصویر صفحه اول شناسنامه متقاضی

5- 4 قطعه عکس 4*6

6- تصویر کارت ملی متقاضی

7- تصویر قرارداد یا سند مالکیت دفتر

8- ارائه مدارک مبنی بر سواد خواندن و نوشتن

9- تصویر کارت پایان خدمت یا معافیت دائم

 

زمان گردش کار : یک هفته 

 

 

آدرس سایت : http://sb.farhang.gov.ir/fa/home

تلفن گویا : 0541-2449928الی 30

تلفن داخلی : 259