مجوزهای فرهنگی وهنریفرم الکترونیکی درخواست مجوزتاسیس کانون های فرهنگی وهنری مساجد

کانون های فرهنگی هنری مساجد

کانون های فرهنگی هنری مساجد


راهنمای تأسیس کانون های فرهنگی هنری مساجد

راهنمای تأسیس کانون های فرهنگی هنری مساجد
مدارک لازم
 ١- درخواست کتبی جهت تأسیس کانون فرهنگی هنری و ارائه آن به اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان
٢- دارا بودن فضای مناسب در داخل مسجد یا همجوار مسجد
٣- تشکیل هیأت امنای کانون شامل ٥ نفر ( ١- امام جماعت ٢- یک نفر از هیأت امنای مسجد به صلاحدید امام جماعت ٣- دو نفر ذیصلاح به امور فرهنگی کانون به تشخیص امام جماعت مسجد ٤- فرمانده پایگاه یا یک نفر بسیجی به تائید ناحیه مقاومت بسیج استان )
٤- تکمیل اساسنامه کانون توسط هیأت امنای کانون
٥- فتوکپی شناسنامه از تمام صفحات برای هیأت امنای کانون
٦- چهار قطعه عکس٤ ×٣ برای هر یک از اعضای هیأت امنای کانون
٧- ارائه کارت پایان خدمت یا معافیت دائم اعضای هیأت امنای کانون
٨-مدیر مسئول باید حداقل ٢٥ سال و حداکثر ٤١ سال سن ، متأهل و دارای مدرک تحصیلی حداقل لیسانس باشد
٩- معرفی یک نفر به عنوان رابط فرهنگی
١٠- تکمیل ٥ کاربرگ طرح سازماندهی فعالیتهای فرهنگی مسجد