شناسنامه خدمات وزارت فرهنگ وارشاداسلامی

           
صدور مجوز مسابقات فرهنگی و هنری17021284100
صدور مجوز جشنواره ها و مجامع فرهنگی17021284101
صدور مجوز نمایشگاه فرهنگی17021284102
صدور مجوز برگزاری جشنواره هنرهای تجسمی          17021284103                                                                                                    
صدور مجوز برگزاری مسابقات بازیهای رایانه ای     17021284104
صدور مجوز فعالیتهای فرهنگی، هنری و تبلیغاتی اقلیتهای دینی و مذهبی(17041285000)
پروانة نشر17021286100
صدور مجوز قبل از چاپ کتاب17021286101
صدور مجوز بعد از چاپ کتاب(اعلام وصول)17021286102
صدور مجوز app store ها13011286103
صدور مجوز ورود و خروج کتاب17021287100
صدور مجوز ورود محصولات فرهنگی17021287101
صدور مجوز ترخیص محصولات فرهنگی17021287102
صدور مجوز صدور محصولات فرهنگی    17021287103                                                                                                                              
صدور مجوز ورود و توزیع نشریات خارجی  17021287104
صدور مجوز ورود اوراق و اسناد( توسط شرکت های حمل و نقل سریع)17021287105
صدور مجوز خروج آثار و اقلام تبلیغاتی17021287106
صدور مجوز خروج  فیلم از کشور17021287107
صدور مجوز خروج آثار هنرهای تجسمی از کشور17021287108
موافقت نامه تأسیس چاپخانه و واحدهای وابسته13011288100
صدور پروانة تأسیس چاپخانه و واحدهای وابسته13011288101
صدور مجوز نقل و انتقال ماشین آلات چاپ و تغییر مالکیت17031288102
صدور مجوز ورود ماشین آلات چاپ و دستگاههای وابسته 17031288103   
صدور مجوز ترخیص ماشین آلات چاپ و دستگاههای وابسته17031288104
صدور مجوز چاپ محصولات چاپی غیر کتاب  و بسته بندی17021289100
صدور مجوز طرح های روی بسته بندی کالاها17021289101
صدور مجوز طرح تابلوی سردر مغازه ها و واحد های صنفی17021289102
صدور پروانه فعالیت مؤسسات برای ارائة خدمات به نمایندگان رسانه های خارجی17031290100
صدور مجوز فعالیت خبری برای نمایندگان رسانه های خارجی  17031290101
صدور مجوز ورود و خروج تجهیزات حرفه ای(ویژة نمایندگان رسانه های خارجی)17031290102
صدور مجوز فعالیت مترجمان (جهت همراهی با خبرنگاران خارجی)17031290103
صدور مجوز تاسیس دفتر رسمی رسانه های خارجی17031290104
صدور مجوز تأسیس دفتر نمایندگی رسانه های خارجی  17031290105
صدور مجوز همکاری اتباع ایرانی با دفاتر رسانه های خارجی در کشور  17031290106
صدور مجوز فعالیت کانون های آگهی و تبلیغاتی17021291100
صدور مجوز تاسیس شعبه کانونهای آگهی و تبلیغاتی در استان مربوطه17021291101
صدور مجوز تاسیس شعبه کانونهای آگهی و تبلیغاتی در استان دیگر17021291102
صدور مجوز اعطای نمایندگی کانونهای آگهی و تبلیغاتی در استان مربوطه17021291103
صدور مجوز اعطای نمایندگی کانونهای آگهی و تبلیغاتی در استان دیگر17021291104
صدور مجوز طرحهای تبلیغاتی فیلمهای نمایش خانگی و سینمایی17021291105
صدور مجوز طرحهای تبلیغاتی کالاها و خدمات17021291106
صدور اجازه فعالیت دفاتر گرافیکی17021291107
صدور مجوز انتشار نشریه عمومی17021292100
صدور مجوز انتشار نشریه داخلی17021292101
صدور مجوز استفاده از اعتبارات دولتی برای انتشار نشریه دولتی17021292102
صدور پروانه فعالیت خبرگزار ی داخلی17031292103
صدور پروانه فروش مطبوعات در دکه های مطبوعاتی17021293100
صدور مجوز تأسیس مرکز توزیع نشریات13011293101
ارائه گواهی ثبت پایگاه های اینترنتی ایرانی(17021294000)
صدور پروانه نویسندگی مطبوعاتی  و خبرنگاری(17021295000)
صدور مجوز چاپ آگهی های اشخاص حقیقی و حقوقی غیر دولتی17021296100
صدور مجوز چاپ آگهی های سازمانهای دولتی17021296101
صدور مجوز تاسیس آموزشگاه آزاد روزنامه نگاری و گرافیک  مطبوعاتی(18081297000)
صدور پروانة ساخت فیلم سینمایی17031298100
صدور پروانه ساخت فیلم ویدیویی17031298101
صدور پروانة مالکیت فیلم سینمایی17031298102
صدور پروانه مالکیت و نمایش فیلم ویدیویی( ویژه مراکز خاص)17031298103
صدور پروانة نمایش فیلم سینمایی17031298104
صدور پروانه نمایش نمونه( آنونس) فیلم سینمایی17031298105
صدور پروانه نمایش آنونس مواد تبلیغاتی17031298106
صدور پروانة نمایش ویدئویی ویژه  شبکة نمایش خانگی17031298107
صدور مجوز موسسه تحقیق، پژوهش و نگارش فیلم نامه13011299100
صدور مجوز تأسیس مؤسسة تولید فیلمهای سینمایی13011299101
صدور مجوز تأسیس مؤسسة تولید فیلمهای غیرسینمایی(ویدئویی)13011299102
صدور مجوز تاسیس موسسه ویدیو رسانه13011299103
صدور مجوز تأسیس مرکز پشتیبانی فنی سینمایی و سمعی بصری- استودیو سینمایی13011299104
صدور پروانة تاسیس مراکز تک منظوره صداگذاری، صدابرداری و ضبط آثار صوتی- استودیو موسیقی13011299105
صدور پروانه فعالیت استودیو موسیقی برای موسسات فرهنگی و هنری چند منظوره17021299106
صدور پروانه تاسیس مراکز و موسسات تک منظوره تهیه، تولید و تکثیر آثار صوتی13011299107
صدور پروانة فعالیت تهیه، تولید و تکثیر آثار صوتی برای موسسات فرهنگی و هنری چند منظوره17031299108
صدور مجوز انتشار آثار صوتی17031299109
صدور مجوز انتشار کتاب گویا17031299110
صدور مجوز تاسیس موسسه فرهنگی و هنری تک منظوره13011299111
صدور مجوز تاسیس موسسه فرهنگی و هنری چند منظوره13011299112
صدور مجوز تأسیس کانونهای فرهنگی و هنری مساجد17041299113
صدور مجوز تأسیس کتابخانه عمومی مسجد17041299114
صدور پروانه فعالیت موسسه فرهنگی قرآن و عترت17041299115
صدور مجوز تاسیس موسسه فرهنگی دیجیتال13011299116
صدور مجوز تأسیس مؤسسه تولید و تامین بازیهای رایانه ای13011299117
صدور موافقت اصولی جهت احداث مجتمع سینمایی15021300100
صدور پروانة فعالیت سالن نمایش فیلم17031300101
صدور کارت مدیریت سینماها13011300102
صدور مجوز استفاده از تجهیزات ماهواره(17021301000)
صدور مجوز آموزشگاه آزاد سینمایی18081302100
صدور مجوز توسعه دوره ها برای آموزشگاه آزاد سینمایی18051302101
صدور مجوز اجرای برنامه های صحنه ای موسیقی(17021303000)
صدور مجوز صلاحیت فنی گروه و اجرای اول صحنه ای موسیقی - کنسرت17021303100
صدور مجوز اجرای موسیقی صحنه ای ( کنسرت ) کمتر از 500 نفر17021303101
صدور مجوز اجرای موسیقی صحنه ای ( کنسرت ) بیشتر از 500 نفر17021303102
صدور مجوز اجرای موسیقی به صورت پلی بک کمتر از 500 نفر17021303103
صدور مجوز اجرای موسیقی به صورت پلی بک بیشتر از 500 نفر17021303104
صدور مجوز نصب مجسمه و یادمان و علایم  و نشانه ها(17021304000)
صدور مجوز تاسیس نگارخانه( 17021305000)
صدور پروانه اجرای نمایشهای صحنه ای، تعزیه و خیابانی17021306100
صدور پروانه اجرای قطعات کوتاه و سرگرمی های نمایشی، سیرک و متفرقه17021306101
صدور پروانه صلاحیت هنری- هنرمندان قطعات کوتاه و سرگرمی های نمایشی، سیرک و متفرقه17021306102
صدور مجوز راه اندازی و توسعه دوره های آموزشی مهارتی کاردانش و آزاد(18051307000)
صدور مجوز آموزشگاه آزاد هنری-موسیقی18081308100
صدور مجوز آموزشگاه آزاد  هنری -نمایشی، تجسمی18081308101
صدور کارت صلاحیت تدریس13011308102
ارائه گواهی ثبت رسانه های بر خط اختصاصی(17031309000)
صدور گواهی ثبت نرم افزار فرهنگی17021310100
صدور مجوز نشر نرم افزار فرهنگی17021310101
صدور مجوز تکثیر نرم افزار فرهنگی17021310102
صدور مجوز کارخانجات تکثیر13011310103
صدور مجوز رسانه های بر خط پیام ده، تلفن همراه17031310104
صدور مجوز نرم افزار فرهنگی موبایل17021310105
صدور مجوز آهنگ های پیشواز17021310106
صدور مجوز تلویزیونهای هوشمند17031310107
صدور مجوز سایر تکنولوژیهای نوین17031310108
صدور مجوز بازی سرا ها و کافی نت ها17021310109
صدور مجوز توزیع و عرضه کالای شامل آثار دیداری، شنیداری(فروشگاههای فیزیکی و اینترنتی)(17031311000)
صیانت از آثار و پدیدآورندگان فرهنگی(17021312000)
حمایت های متمرکز فرهنگی(17021313000)