میزخدمت الکترونیکیحوزه رسانه های دیجیتالساماندهی پایگاههای اینترنتی

عنوان خدمات

ساماندهی پایگاههای اینترنتی

لینک سامانه ملی خدمات دولت

http://khadamat.mardom.ir/Service/Details?ServiceId=17021294000

 شناسه خدمت  17021294000  لینک سامانه میز خدمت الکترونیک  پایگاه های اینترنتی

نام دستگاه اجرایی

اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی سیستان و بلوچستان

نام دستگاه مادر

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

نوع خدمت

خدمت به کسب و کار(G٢B)

مخاطبین

(افراد حقیقی، حقوقی، شرکت ها و سازمانها)

مدارک لازم


قوانین و مقررات بالادستی

(مطابق ماده ٨ آیین نامه اجرایی ساماندهی و توسعه رسانه ها و فعالیتهای فرهنگی دیجیتال)

هزینه خدمت


شماره حساب (های) بانکی


پرداخت بصورت الکترونیک


مرحله ارائه خدمت

الکترونیکی

 آدرس وبگاه  http://samandehi.ir