میزخدمت الکترونیکیحوزه رسانه های دیجیتالساماندهی پایگاههای اینترنتی

عنوان خدمات

ساماندهی پایگاههای اینترنتی

آدرس وبگاه

http://samandehi.ir

نام دستگاه اجرایی

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

نام دستگاه مادر

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

نوع خدمت

خدمت به کسب و کار(G٢B)

مخاطبین

(افراد حقیقی، حقوقی، شرکت ها و سازمانها)

مدارک لازم


قوانین و مقررات بالادستی

(مطابق ماده ٨ آیین نامه اجرایی ساماندهی و توسعه رسانه ها و فعالیتهای فرهنگی دیجیتال)

هزینه خدمت


شماره حساب (های) بانکی


پرداخت بصورت الکترونیک


مرحله ارائه خدمت

الکترونیکی