میزخدمت الکترونیکیکانون های فرهنگی وهنری مساجدمجوز تأسیس کتابخانه عمومی مسجد

عنوان خدمات

مجوز تأسیس کتابخانه عمومی مسجد

آدرس وبگاه


نام دستگاه اجرایی

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

نام دستگاه مادر

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

نوع خدمت

خدمت به کسب و کار(G٢B)

مخاطبین

(افراد حقیقی، حقوقی، شرکت ها و سازمانها)

مدارک لازم

مدارک لازم برای صدور مجوز:
١.فرم تقاضانامه امام جماعت مسجد
٢. فرم اطلاعات کتابخانه های مساجد ٥- برگی-
٣. فرم اطلاعات شخصی کتابداران
٤.فرم درخواست عضویت کتابخانه در سیستم
٥.یک قطعه عکس - کتابدار-
٦. تصویر شناسنامه- کتابدار-

قوانین و مقررات بالادستی

ضوابط و مقررات تاسیس مؤسسات، کانونها و انجمنهای فرهنگی مصوبه شورای مشترک کمیسیونهای شورای عالی انقلاب فرهنگی مصوبه ١٣٧٥/٨/٨و آیین نامه اجرایی مربوطه مورخ ٧٥/١١/٢٩ مصوب وزیر ارشاد

هزینه خدمت


شماره حساب (های) بانکی


پرداخت بصورت الکترونیک


مرحله ارائه خدمت

مراجعه حضوری