میزخدمت الکترونیکیحوزه سینماییمجوز تأسیس مؤسسة تولید فیلمهای غیرسینمایی(ویدئویی)

عنوان خدمات

مجوز تأسیس مؤسسة تولید فیلمهای غیرسینمایی(ویدئویی)

لینک سامانه ملی خدمات دولت

http://khadamat.mardom.ir/Service/Details?ServiceId=13011299102
 شناسه خدمت 13011299102  لینک سامانه میز خدمت الکترونیک پروانه موسسات 

نام دستگاه اجرایی

اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی سیستان و بلوچستان

نام دستگاه مادر

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

نوع خدمت

خدمت به کسب و کار(G٢B)

مخاطبین

(افراد حقیقی، حقوقی، شرکت ها و سازمانها)

مدارک لازم

مدارک لازم برای صدور مجوز:
١- فیش وجه واریزی به حساب ٧٢ به نام خزانه داری کل بر حسب مدت زمان
فیلم
٢- خلاصه داستان
٣-  تکمیل فرم بازبینی
٤- ارائه اصل پروانه ساخت
٥-  تیتراژ اول و آخر فیلم روی کاغذ ۴ A پرینت شده
٦-  یک نسخه فیلم

قوانین و مقررات بالادستی

(بند ٢٢ ماده ٢ قانون اهداف و وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی- ماده ١ و ٢٥ ضوابط و مقررات تأسیس مراکز، مؤسسات، کانونها و انجمنهای فرهنگی و نظارت بر فعالیت آنها مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی مورخ ٧٥/٨/٨ و آیین نامه اجرایی مربوطه مورخ ٧٥/١١/٢٩ مصوب وزیر ارشاد )

هزینه خدمت

بر حسب مدت زمان فیلم

شماره حساب (های) بانکی


پرداخت بصورت الکترونیک


مرحله ارائه خدمت

مراجعه حضوری