میزخدمت الکترونیکیحوزه سینماییپروانة ساخت فیلم سینمایی

عنوان خدمات

پروانة ساخت فیلم سینمایی

آدرس وبگاه


نام دستگاه اجرایی

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

نام دستگاه مادر

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

نوع خدمت

خدمت به کسب و کار(G٢B)

مخاطبین

(افراد حقیقی، حقوقی، شرکت ها و سازمانها)

مدارک لازم

مدارک لازم برای صدور مجوز:
١.فرم پر شده درخواست ساخت فیلم
٢.تعداد ٢ نسخه از فیلم نامه کامل
٣. تعداد ٨ نسخه خلاصه طرح سه صفحه ای
٤. اصل ثبت بانک فیلم نامه
٥. نمونه کار برای کارگردان اول
٦. رزومه کاری برای کارگردان اول
٧. تشکیل پرونده در اتحادیه ومعرفی نامه از اتحادیه تهیه کنندگان سینمایی
٨.رزومه کاری و سوابق برای تهیه کننده اول
٩. مشاور از کارگردان حرفه ای برای کارگردان اول

قوانین و مقررات بالادستی

(بند ٢٣ ماده ٢ قانون اهداف و وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی- مصوبه هیئت وزیران و اصلاحات بعدی (آیئن نامه بررسی فیلمنامه و صدور پروانه فیلمسازی) شماره ٤٧١٦٠/ت٥٢٢ مورخ ١٣٦٨/٥/١٤)

هزینه خدمت


شماره حساب (های) بانکی


پرداخت بصورت الکترونیک


مرحله ارائه خدمت

مراجعه حضوری