میزخدمت الکترونیکیحوزه سینماییمجوز تاسیس موسسه ویدیو رسانه

عنوان خدمات

مجوز تاسیس موسسه ویدیو رسانه

لینک سامانه ملی خدمات دولت

http://khadamat.mardom.ir/Service/Details?ServiceId=13011299103
 شناسه خدمت  13011299103  لینک سامانه میز خدمت الکترونیک  مجوز

نام دستگاه اجرایی

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

نام دستگاه مادر

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

نوع خدمت

خدمت به کسب و کار(G٢B)

مخاطبین

(افراد حقیقی، حقوقی، شرکت ها و سازمانها)

مدارک لازم

مدارک لازم برای صدور مجوز:
١.  تصویر شناسنامه
٢.  تصویر کارت ملی
٣.  تصویر آخرین مدرک تحصیلی
٤. تصویر کارت پایان خدمت یا معافیت برای آقایان
٥.  تصویر اجاره نامه محل فعالیت یا سند مالکیت
٦.  چهار قطعه عکس
٧. سوابق کاری فرهنگی و هنری از مدیرعامل و اعضاء هیات مدیره
مدارک تکمیلی:
١.  گواهی عدم اعتیاد
٢.  گواهی عدم سوء پیشینه

قوانین و مقررات بالادستی

(بند ٢٢ ماده ٢ قانون اهداف و وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و ماده ١ و ٢٥ ضوابط و مقررات تاسیس مراکز، موسسات، کانونها و انجمنهای فرهنگی و نظارت بر فعالیت آنها مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی مورخ٧٥/٨/٨)

هزینه خدمت


شماره حساب (های) بانکی


پرداخت بصورت الکترونیک


مرحله ارائه خدمت

مراجعه حضوری