میزخدمت الکترونیکیحوزه سینماییپروانة مالکیت فیلم سینمایی

عنوان خدمات

پروانة مالکیت فیلم سینمایی

آدرس وبگاه


نام دستگاه اجرایی

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

نام دستگاه مادر

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

نوع خدمت

خدمت به کسب و کار(G٢B)

مخاطبین

(افراد حقیقی، حقوقی، شرکت ها و سازمانها)

مدارک لازم

مدارک لازم برای صدور مجوز:
١. فیش ٥٠٠,٠٠٠ ریالی به حساب ٧٢ به نام خزانه داری کل
٢.خلاصه داستان
٣. تکمیل فرم بازبینی
٤. ارائه اصل پروانه ساخت
٥. تیتراژ اول و آخر فیلم روی کاغذپرینت شده
٦.یک نسخه فیلم

قوانین و مقررات بالادستی

(بند ٢٢ ماده ٢ قانون اهداف و وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی- ماده ٢١ قانون حمایت از حقوق مولفان ؛ مصنفان و هنرمندان مورخ ١٣٤٨/٩/٣ و آیین نامه اجرایی آن به شماره ٥٠٠٧٠ مورخ ٥٠/١٠/٦ مصوبه هیئت وزیران)

هزینه خدمت

مبلغ ٥٠٠,٠٠٠ ریال به حساب شماره ٧٢ خزانه داری جهت طرح پرونده درشورا

شماره حساب (های) بانکی


پرداخت بصورت الکترونیک


مرحله ارائه خدمت

مراجعه حضوری