میزخدمت الکترونیکیحوزه سینماییمجوز تأسیس مؤسسة تولید فیلمهای سینمایی

عنوان خدمات

مجوز تأسیس مؤسسة تولید فیلمهای سینمایی

لینک سامانه ملی خدمات دولت

http://khadamat.mardom.ir/Service/Details?ServiceId=13011299101
 شناسه خدمت  13011299101  لینک سامانه میز خدمت الکترونیک  پروانه موسسات

نام دستگاه اجرایی

اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی سیستان و بلوچستان

نام دستگاه مادر

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

نوع خدمت

خدمت به کسب و کار(G٢B)

مخاطبین

(افراد حقیقی، حقوقی، شرکت ها و سازمانها)

مدارک لازم

مدارک لازم برای صدور مجوز:
١-  تصویر شناسنامه-از تمام صفحات- یک نسخه
٢-  چهار قطعه عکس جدید ٣*٤
٣-  تصویر گواهی پایان خدمت وظیفه عمومی یا ارائه برگ معافیت دائم
٤-  تصویر آخرین مدرک تحصیلص یا معادل آن-مدرک کارشناسی یا بالاتر-
٥-  تکمیل پرسشنامه مشخصات انفرادی
٦-  تکمیل پرسشنامه درخواست تاسیس
٧-  اساسنامه پیشنهادی منضم به صورت جلسه انتخاب ارکان اصلی موسسه در ٣
نسخه
مدارک تکمیلی:
١- گواهی عدم اعتیاد
٢- گواهی عدم سوء پیشینه

قوانین و مقررات بالادستی

(بند ٢٢ ماده ٢ قانون اهداف و وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی- ماده ١ و ٢٥ ضوابط و مقررات تأسیس مراکز، مؤسسات، کانونها و انجمنهای فرهنگی و نظارت بر فعالیت آنها مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی مورخ ٧٥/٨/٨ و آیین نامه اجرایی مربوطه مورخ ٧٥/١١/٢٩ مصوب وزیر ارشاد و آیین نامه تاسیس سازمان های تهیه و تولید فیلم مصوب٨٣/٨/٢ وزارت ارشاد)

هزینه خدمت


شماره حساب (های) بانکی


پرداخت بصورت الکترونیک


مرحله ارائه خدمت

مراجعه حضوری