میزخدمت الکترونیکیحوزه سینماییمجوز تأسیس مرکز پشتیبانی فنی سینمایی و سمعی بصری- استودیو سینمایی

عنوان خدمات

مجوز تأسیس مرکز پشتیبانی فنی سینمایی و سمعی بصری- استودیو سینمایی

آدرس وبگاه


نام دستگاه اجرایی

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

نام دستگاه مادر

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

نوع خدمت

خدمت به کسب و کار(G٢B)

مخاطبین

(افراد حقیقی، حقوقی، شرکت ها و سازمانها)

مدارک لازم

مدارک لازم برای صدور مجوز:
١. شش قطعه عکس رنگی ٣*٤ به روز
٢. تصاویر تمامی صفحات شناسنامه ،کارت ملی ،آخرین مدرک تحصیلی و کارت
پایان خدمت یا معافیت- برای آقایان
٣. اساسنامه- منضم به مستندات مکتوب مانند قراردادها و تیتراژ و متن فیلم های
کارشده
٤.نمونه سوابق و فعالیت ها
مدارک تکمیلی:
١.گواهی عدم اعتیاد
٢. گواهی عدم سوء پیشینه

قوانین و مقررات بالادستی

(بند ٢٢ ماده ٢ قانون اهداف و وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و مصوبات هیات وزیران شماره٦٥٧٠ مورخ٦٤/٦/٩ و شماره٢٥٦٠٤ ت ٢٩١٦٠ ه مورخ ٧٧/٤/٩ و شماره٦٠٥٦٦ مورخ٦١/١٢/٩)

هزینه خدمت


شماره حساب (های) بانکی


پرداخت بصورت الکترونیک


مرحله ارائه خدمت

مراجعه حضوری