میزخدمت الکترونیکیحوزه سینماییپروانه نمایش آنونس مواد تبلیغاتی

عنوان خدمات

پروانه نمایش آنونس مواد تبلیغاتی

لینک سامانه ملی خدمات دولت

http://khadamat.mardom.ir/Service/Details?ServiceId=17031298106
 شناسه خدمت  17031298106  لینک سامانه میز خدمت الکترونیک  مجوز

نام دستگاه اجرایی

اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی سیستان و بلوچستان

نام دستگاه مادر

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

نوع خدمت

خدمت به کسب و کار(G٢B)

مخاطبین

(افراد حقیقی، حقوقی، شرکت ها و سازمانها)

مدارک لازم

مدارک لازم برای صدور مجوز:
١. اصل درخواست
٢. پروانه فعالیت دفتر تبلیغاتی
٣. نمونه آنونس مواد تبلیغاتی

قوانین و مقررات بالادستی

(بند ٢٣ ماده ٢ قانون اهداف و وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی- مصوبه هیئت وزیران شماره ٦٠٥٦٦ مورخ ١٣٦١/١٢/٩ و اصلاحات بعدی (آیین نامه نظارت بر نمایش فیلم و اسلاید و ویدئو و صدور پروانه نمایش آنها ) و دستورالعمل اجرایی مصوب فروردین ١٣٧٩ )

هزینه خدمت


شماره حساب (های) بانکی


پرداخت بصورت الکترونیک


مرحله ارائه خدمت

مراجعه حضوری