میزخدمت الکترونیکیحوزه سینماییمجوز توسعه دوره ها برای آموزشگاه آزاد سینمایی

عنوان خدمات

مجوز توسعه دوره ها برای آموزشگاه آزاد سینمایی

لینک سامانه ملی خدمات دولت

http://khadamat.mardom.ir/Service/Details?ServiceId=18051302101
 شناسه خدمت  18051302101  لینک سامانه میز خدمت الکترونیک  برگزاری دوره های آموزشی

نام دستگاه اجرایی

اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی سیستان و بلوچستان

نام دستگاه مادر

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

نوع خدمت

خدمت به کسب و کار(G٢B)

مخاطبین

(افراد حقیقی، حقوقی، شرکت ها و سازمانها)

مدارک لازم

مدارک لازم برای صدور مجوز:
١.
درخواست افزایش رشته -طرح درس-

قوانین و مقررات بالادستی

(بند ١٧ ماده ٢ قانون اهداف و وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و آیین نامه و ضوابط تاسیس آموزشگاههای سینمایی سمعی و بصری مورخ ١٣٧٧/١٢/٢٦ مصوب وزارت ارشاد)

هزینه خدمت


شماره حساب (های) بانکی


پرداخت بصورت الکترونیک


مرحله ارائه خدمت

مراجعه حضوری