میزخدمت الکترونیکیحوزه سینماییتأسیس آموزشگاه آزاد سینمایی برای بخش خصوصی و دولتی

عنوان خدمات

تأسیس آموزشگاه آزاد سینمایی برای بخش خصوصی و دولتی

آدرس وبگاه

http://khadamat.mardom.ir/Service/Details?ServiceId=18081302100
 شناسه خدمت  18081302100    پروانه آموزشگاه های سینمایی

نام دستگاه اجرایی

اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی سیستان و بلوچستان

نام دستگاه مادر

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

نوع خدمت

خدمت به کسب و کار(G٢B)

مخاطبین

(افراد حقیقی، حقوقی، شرکت ها و سازمانها)

مدارک لازم

مدارک لازم برای صدور مجوز:
١.
تصویر کلیه صفحات شناسنامه
٢.
تصویر کارت ملی
٣.
تصویر آخرین مدرک تحصیلی
٤.
ده قطعه عکس
٥.
تصویر کارت پایان خدمت یا معافیت برای آقایان
٦.
تصویر اجاره نامه محل فعالیت یا سند مالکیت-پس از تایید شورای دفتری-
٧.
مستندات سوابق کاری از مدیر آموزش
٨.
مستندات سوابق کاری از مدیر مسئول
٩.
طرح درس
مدارک تکمیلی:
١.
گواهی عدم اعتیاد
٢.
گواهی عدم سوء پیشینه

قوانین و مقررات بالادستی

)بند ١٧ ماده ٢ قانون اهداف و وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و آیین نامه و ضوابط تاسیس آموزشگاههای سینمایی سمعی و بصری مورخ ١٣٧٧/١٢/٢٦ مصوب وزارت ارشاد(

هزینه خدمت


شماره حساب (های) بانکی


پرداخت بصورت الکترونیک


مرحله ارائه خدمت

مراجعه حضوری