میزخدمت الکترونیکیحوزه قرآنیآموزش قرآن و شناسایی نیروهای مستعد

عنوان خدمات

آموزش قرآن و شناسایی نیروهای مستعد

آدرس وبگاه


نام دستگاه اجرایی

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

نام دستگاه مادر

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

نوع خدمت

خدمت به شهروندان (G٢C)

مخاطبین

این بخش از اطلاعات توسط دستگاه خدمت دهنده ارائه نشده است

مدارک لازم


قوانین و مقررات بالادستی

ابلاغیه دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی به تاریخ ٢٦/١٢/٨٨ با موضوع توسعه آموزش عمومی قرآن
ماده ١٩ بند ٩ قانون برنامه پنجم ارائه برنامه جامع آموزش
ماده ٤ قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران با موضوع منشورتوسعه فرهنگ قرآنی

هزینه خدمت


شماره حساب (های) بانکی


پرداخت بصورت الکترونیک


مرحله ارائه خدمت

الکترونیکی - اینترنتی (مانند وبگاه دستگاه