میزخدمت الکترونیکیحوزه مطبوعاتیمجوز تأسیس مرکز توزیع نشریات

عنوان خدمات

مجوز تأسیس مرکز توزیع نشریات

لینک سامانه ملی خدمات دولت

http://khadamat.mardom.ir/Service/Details?ServiceId=18081297000
 شناسه خدمت 18081297000  لینک سامانه میز خدمت الکترونیک  آموزشگاه 

نام دستگاه اجرایی

اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی سیستان و بلوچستان

نام دستگاه مادر

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

نوع خدمت

خدمت به کسب و کار(G٢B)

مخاطبین

(افراد حقیقی، حقوقی، شرکت ها و سازمانها)

مدارک لازم

مدارک لازم برای صدور مجوز:
١.  نامه استعلام اداره ثبت شرکتها
٢. طرح جامع و کامل توزیع- برنامه کاری
٣. مدارک شخصی مدیر عامل ،شامل: چهار قطعه عکس؛ تصویر صفحه نخست
شناسنامه؛ تصویر کارت پایان خدمت یا معافیت- برای آقایان - تصویر آخرین
مدرک تحصیلی؛ تصویر کارت ملی
٤. اجاره نامه دفتر و انبار شرکت ویا سند مالکیت
مدارک تکمیلی:
١.  گواهی عدم سوء پیشینه
٢. گواهی عدم اعتیاد

قوانین و مقررات بالادستی

(آیین نامه توزیع وفروش نشریات مصوبه شورای انقلاب مورخ ١٣٥٨)

هزینه خدمت


شماره حساب (های) بانکی


پرداخت بصورت الکترونیک


مرحله ارائه خدمت

مراجعه حضوری