میزخدمت الکترونیکیحوزه مطبوعاتیگواهی ثبت پایگاه های خبری اینترنتی ایرانی

عنوان خدمات

گواهی ثبت پایگاه های خبری اینترنتی ایرانی

لینک سامانه ملی خدمات دولت

http://khadamat.mardom.ir/Service/Details?ServiceId=17021294000
 شناسه خدمت  17021294000  لینک سامانه میز خدمت الکترونیک  گواهی

نام دستگاه اجرایی

اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی سیستان و بلوچستان

نام دستگاه مادر

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

نوع خدمت

خدمت به کسب و کار(G٢B)

مخاطبین

(افراد حقیقی، حقوقی، شرکت ها و سازمانها)

مدارک لازم

مدارک لازم برای صدور مجوز:
١. یک قطعه عکس
٢. کارت ملی
٣. تصویر مدرک تحصیلی
٤.  تصویر کارت پایان خدمت یا معافیت از خدمت- برای آقایان
٥.  نامه ثبت شرکت ها برای اشخاص حقوقی
٦. تکمیل فرم شناسنامه پایگاه های اینترنتی
مدارک تکمیلی:
١. گواهی عدم سوء پیشینه

قوانین و مقررات بالادستی

آیین نامه ساماندهی پایگاه اینترنتی مصوب هیات وزیران مورخ ١٣٨٤

هزینه خدمت


شماره حساب (های) بانکی


پرداخت بصورت الکترونیک


مرحله ارائه خدمت

مراجعه حضوری