میزخدمت الکترونیکیحوزه مطبوعاتیپروانه نویسندگی مطبوعاتی و خبرنگاری

عنوان خدمات

پروانه نویسندگی مطبوعاتی و خبرنگاری

لینک سامانه ملی خدمات دولت

http://khadamat.mardom.ir/Service/Details?ServiceId=17021295000
 شناسه خدمت  17021295000  لینک سامانه میز خدمت الکترونیک  مجوز

نام دستگاه اجرایی

اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی سیستان و بلوچستان

نام دستگاه مادر

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

نوع خدمت

خدمت به کسب و کار(G٢B)

مخاطبین

(افراد حقیقی، حقوقی، شرکت ها و سازمانها)

مدارک لازم

در سایت موجود نیست

قوانین و مقررات بالادستی

(آیین نامه نویسندگان مطبوعاتی و خبرنگاران مصوب شماره ١٣٥٦٠ مورخ ١٣٥٤/٦/٢٣ هیات وزیران ( ماده٦ ))

هزینه خدمت


شماره حساب (های) بانکی


پرداخت بصورت الکترونیک


مرحله ارائه خدمت

مراجعه حضوری