میزخدمت الکترونیکیحوزه مطبوعاتیپروانه فروش مطبوعات در دکه های مطبوعاتی

عنوان خدمات

پروانه فروش مطبوعات در دکه های مطبوعاتی

لینک سامانه ملی خدمات دولت

http://khadamat.mardom.ir/Service/Details?ServiceId=17021293100
 شناسه خدمت  17021293100  لینک سامانه میز خدمت الکترونیک  مجوز

نام دستگاه اجرایی

اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی سیستان و بلوچستان

نام دستگاه مادر

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

نوع خدمت

خدمت به کسب و کار(G٢B)

مخاطبین

(افراد حقیقی، حقوقی، شرکت ها و سازمانها)

مدارک لازم

مدارک لازم برای صدور مجوز:
١.  معرفینامه از اتحادیه توزیع کنندگان وفروشندگان جراید نشریات
٢. درخواست کتبی برای صدور پروانه
٣. تصویر آخرین مدرک تحصیلی
٤. دو نسخه تصویر تمامی صفحات شناسنامه
٥. تصویر کارت پایان خدمت نظام وظیفه یا معافیت از خدمت- برای آقایان
٦. چهار قطعه عکس جدید ٣x٤
٧. تصویر کارت ملی

قوانین و مقررات بالادستی

(مصوبه شورای انقلاب مورخ ١٣٥٨ )

هزینه خدمت


شماره حساب (های) بانکی


پرداخت بصورت الکترونیک


مرحله ارائه خدمت

مراجعه حضوری