عنوان خدمات

پروانه فعالیت خبرگزار ی داخلی

لینک سامانه ملی خدمات دولت

http://khadamat.mardom.ir/Service/Details?ServiceId=17031292103

 شناسه خدمت  17031292103  لینک سامانه میز خدمت الکترونیک  مجوز

نام دستگاه اجرایی

اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی سیستان و بلوچستان

نام دستگاه مادر

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

نوع خدمت

خدمت به کسب و کار(G٢B)

مخاطبین

(افراد حقیقی، حقوقی، شرکت ها و سازمانها)

مدارک لازم

مدارک لازم برای صدور مجوز:
١. شش قطعه عکس
٢.  تصاویر شناسنامه ،کارت ملی ،مدرک تحصیلی ،و کارت پایان خدمت یا معافیت
از خدمت- برای آقایان
٣.  نامه ثبت شرکت ها برای اشخاص حقوقی
مدارک تکمیلی:
١. گواهی عدم سوء پیشینه
٢. نظریه وزارت دادگستری

قوانین و مقررات بالادستی

(آیین نامه تاسیس و نحوه فعالیت خبرگزاری های غیر دولتی مصوب هیات وزیران مورخ ١٣٨٤)

هزینه خدمت


شماره حساب (های) بانکی


پرداخت بصورت الکترونیک


مرحله ارائه خدمت

الکترونیکی

 آدرس وبگاه  http://www.e-rasaneh.ir/