میزخدمت الکترونیکیحوزه مطبوعاتیمجوز چاپ آگهی های اشخاص حقیقی و حقوقی غیر دولتی

عنوان خدمات

مجوز چاپ آگهی های اشخاص حقیقی و حقوقی غیر دولتی

آدرس وبگاه

http://www.e-rasaneh.ir/

نام دستگاه اجرایی

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

نام دستگاه مادر

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

نوع خدمت

خدمت به کسب و کار(G٢B)

مخاطبین

(افراد حقیقی، حقوقی، شرکت ها و سازمانها)

مدارک لازم

مدارک لازم برای صدور مجوز:
١. درخواست از طرف سازمان ثبت اسناد و املاک یا دادگستری
٢.  فیش وجه واریز شده به حساب تعیین شده براساس تعرفه نرخ آگهی های
دولتی

قوانین و مقررات بالادستی

(بند ٥ ماده ٢ قانون وظایف وزارت مصوب مجلس شورای اسلامی مورخ ٦٥/١٢/١٢ و بخشنامه شماره ٦٥١٩٩ نهاد ریاست جمهوری مورخ ٧٨/١٢/١٨ )

هزینه خدمت


شماره حساب (های) بانکی


پرداخت بصورت الکترونیک


مرحله ارائه خدمت

الکترونیکی