میزخدمت الکترونیکیحوزه مطبوعاتیمجوز طرح های روی بسته بندی کالاها

عنوان خدمات

مجوز طرح های روی بسته بندی کالاها

لینک سامانه ملی خدمات دولت

http://khadamat.mardom.ir/Service/Details?ServiceId=17021289101
 شناسه خدمت  17021289101  لینک سامانه میز خدمت الکترونیک  مجوز

نام دستگاه اجرایی

اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی سیستان و بلوچستان

نام دستگاه مادر

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

نوع خدمت

خدمت به کسب و کار(G٢B)

مخاطبین

(افراد حقیقی، حقوقی، شرکت ها و سازمانها)

مدارک لازم

مدارک لازم برای صدور مجوز: ١. نامه درخواست با مهر و امضای مدیر عامل شرکت
٢. دو نسخه رنگی طرح بسته بندی کالا در کاغذبا مهر و امضای مدیرعامل شرکت
٣.  آگهی تاسیس شرکت و آخرین تغییرات آن در روزنامه رسمی
٤. مستندات و مدارک فعالیت قانونی شرکت
٥. داشتن پروانه کاربرد علامت استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران در خصوص کالاهایی که اجرای استاندارد درمورد آنها اجباری است
٦. ارائه تاییدیه وزارت صنایع درخصوص کالاهای زیر نظر- تحت لیسانس -شرکت های خارجی

قوانین و مقررات بالادستی

(بند ١٦ ماده ٢ قانون اهداف و وظایف وزارت و قانون ممنوعیت بکارگیری اسامی، عناوین و اصطلاحات بیگانه -مصوب مورخ ١٣٥٨,٩.١٤ مجلس شورای اسلامی- و آیین نامه اجرایی آن -مصوب مورخ ٧٨,٢.١٩ هیات)

هزینه خدمت


شماره حساب (های) بانکی


پرداخت بصورت الکترونیک


مرحله ارائه خدمت

مراجعه حضوری