میزخدمت الکترونیکیحوزه مطبوعاتیمجوز چاپ آگهی های سازمانهای دولتی

عنوان خدمات

مجوز چاپ آگهی های سازمانهای دولتی

لینک سامانه ملی خدمات دولت

http://khadamat.mardom.ir/Service/Details?ServiceId=17021296101

 شناسه خدمت  17021296101  لینک سامانه میز خدمت الکترونیک  مجوز

نام دستگاه اجرایی

اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی سیستان و بلوچستان

نام دستگاه مادر

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

نوع خدمت

خدمت به کسب و کار(G٢B)

مخاطبین

(افراد حقیقی، حقوقی، شرکت ها و سازمانها)

مدارک لازم

مدارک لازم برای صدور مجوز:
١. درخواست از طرف سازمان دولتی

قوانین و مقررات بالادستی

(بند ٥ ماده ٢ قانون وظایف وزارت مصوب مجلس شورای اسلامی مورخ ٦٥/١٢/١٢ و بخشنامه شماره ٦٥١٩٩ نهاد ریاست جمهوری مورخ ٧٨/١٢/١٨)

هزینه خدمت


شماره حساب (های) بانکی


پرداخت بصورت الکترونیک


مرحله ارائه خدمت

الکترونیکی

 آدرس وبگاه  http://www.e-rasaneh.ir/