میزخدمت الکترونیکیحوزه هنریپروانة تاسیس مراکز تک منظوره صداگذاری، صدابرداری و ضبط آثار صوتی- استودیو موسیقی

عنوان خدمات

پروانة تاسیس مراکز تک منظوره صداگذاری، صدابرداری و ضبط آثار صوتی- استودیو موسیقی

لینک سامانه ملی خدمات دولت

 http://khadamat.mardom.ir/Service/Details?ServiceId=13011299105

 شناسه خدمت  13011299105  لینک سامانه میز خدمت الکترونیک  مجوز

نام دستگاه اجرایی

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

نام دستگاه مادر

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

نوع خدمت

خدمت به کسب و کار(G٢B)

مخاطبین

(افراد حقیقی، حقوقی، شرکت ها و سازمانها)

مدارک لازم

مدارک لازم برای صدور مجوز:
١. نامه درخواست متقاضی
٢.تقاضانامه شرکت- شرکت نامه-
٣. نامه از اداره ثبت شرکتها برای شرکت تک منظوره
٤.صورتجلسه مجمع عمومی و اساسنامه شرکت با موضوع آثار صوتی
٥. تصویر شناسنامه و کارت ملی و آخرین مدرک تحصیلی مدیر عامل
٦.تصویرکارت پایان خدمت مدیر عامل- اقایان -و چهار قطعه عکس پرسنلی
مدیر عامل
٧. چاپ و ارائه آگهی تاسیس موسسه در روزنامه رسمی
مدارک تکمیلی
١. آگهی تاسیس موسسه و شماره ثبت
٢. گواهی عدم اعتیاد
٣.گواهی عدم سوء پیشینه

قوانین و مقررات بالادستی

(به استناد بند های ٢٣ ماده ٢ قانون اهداف و وظایف وزارت ارشاد و آیین نامه نحوه صدور مجوز تاسیس مراکز صداگذاری صدابرداری و ضبط آثار صوتی مورخ ١٣٧٩/٧/٧ مصوب وزارت ارشاد)

هزینه خدمت


شماره حساب (های) بانکی


پرداخت بصورت الکترونیک


مرحله ارائه خدمت

الکترونیکی