میزخدمت الکترونیکیحوزه هنریمجوز صلاحیت فنی گروه و اجرای اول صحنه ای موسیقی - کنسرت

عنوان خدمات

مجوز صلاحیت فنی گروه و اجرای اول صحنه ای موسیقی - کنسرت

آدرس وبگاه


نام دستگاه اجرایی

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

نام دستگاه مادر

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

نوع خدمت

خدمت به کسب و کار(G٢B)

مخاطبین

(افراد حقیقی، حقوقی، شرکت ها و سازمانها)

مدارک لازم

مدارک لازم برای صدور مجوز:
١.درخواست مجوز فعالیت گروه موسیقی
٢.یک حلقه لوح فشرده از اجرای گروه با کیفیت مطلوب
٣. برگ رسید فرم بانک اطلاعات هنرمندان موسیقی کشور
٤. عکس جمعی از گروه با سازهای مربوطه
٥.طرح پوستر و بروشور

قوانین و مقررات بالادستی

(به استناد آیین نامه نظارت بر اجرای برنامه های صحنه ای موسیقی و نحوه صدور مجوز اجرا و تبلیغات مورخ ١٣٧٩/٧/٧ مصوب وزارت ارشاد)

هزینه خدمت


شماره حساب (های) بانکی


پرداخت بصورت الکترونیک


مرحله ارائه خدمت

مراجعه حضوری