میزخدمت الکترونیکیحوزه هنریمجوز صلاحیت فنی گروه و اجرای اول صحنه ای موسیقی - کنسرت

عنوان خدمات

مجوز صلاحیت فنی گروه و اجرای اول صحنه ای موسیقی - کنسرت

لینک سامانه ملی خدمات دولت

http://khadamat.mardom.ir/Service/Details?ServiceId=17021303100
 شناسه خدمت  17021303100  لینک سامانه میز خدمت الکترونیک  مجوز

نام دستگاه اجرایی

اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی سیستان و بلوچستان

نام دستگاه مادر

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

نوع خدمت

خدمت به کسب و کار(G٢B)

مخاطبین

(افراد حقیقی، حقوقی، شرکت ها و سازمانها)

مدارک لازم

مدارک لازم برای صدور مجوز:
١.درخواست مجوز فعالیت گروه موسیقی
٢.یک حلقه لوح فشرده از اجرای گروه با کیفیت مطلوب
٣. برگ رسید فرم بانک اطلاعات هنرمندان موسیقی کشور
٤. عکس جمعی از گروه با سازهای مربوطه
٥.طرح پوستر و بروشور

قوانین و مقررات بالادستی

(به استناد آیین نامه نظارت بر اجرای برنامه های صحنه ای موسیقی و نحوه صدور مجوز اجرا و تبلیغات مورخ ١٣٧٩/٧/٧ مصوب وزارت ارشاد)

هزینه خدمت


شماره حساب (های) بانکی


پرداخت بصورت الکترونیک


مرحله ارائه خدمت

مراجعه حضوری