میزخدمت الکترونیکیحوزه هنریمجوز نصب مجسمه ، یادمان، علایم و نشانه ها

عنوان خدمات

مجوز نصب مجسمه ، یادمان، علایم و نشانه ها

لینک سامانه ملی خدمات دولت
http://khadamat.mardom.ir/Service/Details?ServiceId=17021304000
 شناسه خدمت  17021304000  لینک سامانه میز خدمت الکترونیک   ساخت و نصب مجسمه و یادمان در میادین و اماکن عمومی

نام دستگاه اجرایی

اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی سیستان و بلوچستان

نام دستگاه مادر

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

نوع خدمت

خدمت به کسب و کار(G٢B)

مخاطبین

(افراد حقیقی، حقوقی، شرکت ها و سازمانها)

مدارک لازم

مدارک لازم برای صدور مجوز:
١.درخواست کتبی از طرف سازمان مجری
٢.گزارش توجیهی طرح و مشخصات مجری
٣.طرح و ماکت و نقشه و سایر مشخصات فنی
٤.نقشه محل نصب به همراه عکس از زوایای مختلف آن
٥. معرفی نامه از اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان

قوانین و مقررات بالادستی

(آیین نامه شماره دش/٨٥٨ مورخه ٧٨/٣/١٦نحوه نظارت بر انتخاب ساخت و نصب مجسمه و یادمان مصوب جلسه ٤٤٢ شورای عالی انقلاب فرهنگی مورخه ٧٨/٣/٤ و دستورالعمل مصوب شورای فرهنگ عمومی١٣٧٩/٨/١٨)

هزینه خدمت

شماره حساب (های) بانکی

پرداخت بصورت الکترونیک

مرحله ارائه خدمت

مراجعه حضوری