میزخدمت الکترونیکیحوزه هنریمجوز انتشار کتاب گویا

عنوان خدمات

مجوز انتشار کتاب گویا

لینک سامانه ملی خدمات دولت

http://khadamat.mardom.ir/Service/Details?ServiceId=17031299110
 شناسه خدمت  17031299110  لینک سامانه میز خدمت الکترونیک  مجوز

نام دستگاه اجرایی

اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی سیستان و بلوچستان

نام دستگاه مادر

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

نوع خدمت

خدمت به کسب و کار(G٢B)

مخاطبین

(افراد حقیقی، حقوقی، شرکت ها و سازمانها)

مدارک لازم

مدارک لازم برای صدور مجوز:
١.فرم درخواست بررسی اثر
٢. یک نسخه از کتاب
٣. سه نسخه از لوح صوتی مورد نظر
٤. طرح روی جلد
٥. تصویر برگ مجوز انتشار کتاب
٦. استعلام شماره شابک و مجوز چاپ کتاب از اداره کل امور کتاب
٧. دریافت شماره ثبت حقوقی اثر از اداره کل حقوقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به منظور حفظ و صیانت از حقوق پدیدآورندگان و تولید کنندگان و ارائه به دفتر موسیقی
مدارک تکمیلی
١.شماره ثبت واسپاری اثر به کتابخانه ملی ایران

قوانین و مقررات بالادستی

(به استناد آیین نامه نظارت بر اجرای برنامه های صحنه ای موسیقی و نحوه صدور مجوز اجرا و تبلیغات مورخ ١٣٧٩/٧/٧ مصوب وزارت ارشاد)

هزینه خدمت


شماره حساب (های) بانکی


پرداخت بصورت الکترونیک


مرحله ارائه خدمت

مراجعه حضوری