میزخدمت الکترونیکیحوزه هنریمجوز انتشار کتاب گویا

عنوان خدمات

مجوز انتشار کتاب گویا

آدرس وبگاه


نام دستگاه اجرایی

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

نام دستگاه مادر

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

نوع خدمت

خدمت به کسب و کار(G٢B)

مخاطبین

(افراد حقیقی، حقوقی، شرکت ها و سازمانها)

مدارک لازم

مدارک لازم برای صدور مجوز:
١.فرم درخواست بررسی اثر
٢. یک نسخه از کتاب
٣. سه نسخه از لوح صوتی مورد نظر
٤. طرح روی جلد
٥. تصویر برگ مجوز انتشار کتاب
٦. استعلام شماره شابک و مجوز چاپ کتاب از اداره کل امور کتاب
٧. دریافت شماره ثبت حقوقی اثر از اداره کل حقوقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به منظور حفظ و صیانت از حقوق پدیدآورندگان و تولید کنندگان و ارائه به دفتر موسیقی
مدارک تکمیلی
١.شماره ثبت واسپاری اثر به کتابخانه ملی ایران

قوانین و مقررات بالادستی

(به استناد آیین نامه نظارت بر اجرای برنامه های صحنه ای موسیقی و نحوه صدور مجوز اجرا و تبلیغات مورخ ١٣٧٩/٧/٧ مصوب وزارت ارشاد)

هزینه خدمت


شماره حساب (های) بانکی


پرداخت بصورت الکترونیک


مرحله ارائه خدمت

مراجعه حضوری