میزخدمت الکترونیکیحوزه هنریپروانة فعالیت تهیه، تولید و تکثیر آثار صوتی برای موسسات فرهنگی و هنری چند منظوره

 عنوان خدمت  پروانة فعالیت تهیه، تولید و تکثیر آثار صوتی برای موسسات فرهنگی و هنری چند منظوره  لینک سامانه ملی خدمات دولت  http://khadamat.mardom.ir/Service/Details?ServiceId=17031299108  
 شناسه خدمت  17031299108  لینک سامانه میز خدمت الکترونیک  مجوز  

نام دستگاه اجرایی

اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی سیستان و بلوچستان

نام دستگاه مادر

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

 

نوع خدمت

خدمت به کسب و کار(G٢B)

مخاطبین

(افراد حقیقی، حقوقی، شرکت ها و سازمانها)

 

مدارک لازم

مدارک لازم برای صدور مجوز:
١. نامه درخواست متقاضی
٢.اظهار نامه
٣. نامه از دفتر توسعه مشارکتهای فرهنگی و هنری و تصویر پروانه تاسیس
٤.صورتجلسه مجمع عمومی و اساسنامه شرکت با موضوع آثار صوتی
٥. تصویر شناسنامه و کارت ملی و آخرین مدرک تحصیلی مدیر عامل
٦.تصویرکارت پایان خدمت مدیر عامل- اقایان -و چهار قطعه عکس پرسنلی
مدیر عامل
٧.چاپ و ارائه آگهی تاسیس موسسه در روزنامه رسمی

عنوان خدمات

پروانة فعالیت تهیه، تولید و تکثیر آثار صوتی برای موسسات فرهنگی و هنری چند منظوره

آدرس وبگاه

http://taraneh.farhang.gov.ir/companylic/home.seam

هزینه خدمت

شماره حساب (های) بانکی

 

پرداخت بصورت الکترونیک

مرحله ارائه خدمت

الکترونیکی