میزخدمت الکترونیکیحوزه هنریپروانه فعالیت استودیو موسیقی برای موسسات فرهنگی و هنری چند منظوره

عنوان خدمات

پروانه فعالیت استودیو موسیقی برای موسسات فرهنگی و هنری چند منظوره

آدرس وبگاه


نام دستگاه اجرایی

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

نام دستگاه مادر

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

نوع خدمت

خدمت به کسب و کار(G٢B)

مخاطبین

(افراد حقیقی، حقوقی، شرکت ها و سازمانها)

مدارک لازم

مدارک لازم برای صدور مجوز:
١.نامه درخواست متقاضی
٢.اظهار نامه

٣.نامه از دفتر توسعه مشارکتهای فرهنگی و هنری و تصویر پروانه تاسیس
٤. صورتجلسه مجمع عمومی و اساسنامه شرکت با موضوع صدابرداری آثار صوتی
٥.تصویر شناسنامه و کارت ملی و آخرین مدرک تحصیلی مدیر عامل و صدابردار
٦. تصویرکارت پایان خدمت مدیر عامل- اقایان -و چهار قطعه عکس پرسنلی
مدیر عامل
٧.چاپ و ارائه آگهی تاسیس استودیو در روزنامه رسمی
٨.ارائه تصویر برابر با اصل قرارداد بسته شده بین صدابردار و مدیر عامل استودیو

قوانین و مقررات بالادستی

(به استناد بند های ٢٣ ماده ٢ قانون اهداف و وظایف وزارت ارشاد و آیین نامه نحوه صدور مجوز تاسیس مراکز صداگذاری صدابرداری و ضبط آثار صوتی مورخ ١٣٧٩/٧/٧ مصوب وزارت ارشاد)

هزینه خدمت


شماره حساب (های) بانکی


پرداخت بصورت الکترونیک


مرحله ارائه خدمت

مراجعه حضوری