میزخدمت الکترونیکیحوزه هنریمجوز برگزاری جشنواره ها، نمایشگاهها و مسابقات فرهنگی، هنری و سینمایی

عنوان خدمات

مجوز برگزاری جشنواره­ها، نمایشگاهها و مسابقات فرهنگی، هنری و سینمایی

آدرس وبگاه

http://Http://majame.farhang.gov.ir

نام دستگاه اجرایی

اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی سیستان و بلوچستان

نام دستگاه مادر

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

نوع خدمت

خدمت به شهروندان (G٢C)

مخاطبین

اصحاب فرهنگ

مدارک لازم

مدارک لازم برای صدور مجوز:درخواست کتبی تحویل اساسنامه، تصویر روزنامه رسمی، پروانه تاسیس ،و آگهی ثبت شرکتهای موسسه تکمیل برگ اطلاعات و سوابق شخص حقوقی یا حقیقی طرح تفصیلی برنامه تضمین لازم برای اهدای جوایزتحویل سؤالات و برگه شرکت در مسابقه ارائه گزارش عمل

قوانین و مقررات بالادستی

١. مصوب جلسه ٤٤٧ شورای عالی انقلاب فرهنگی مورخ١٣٧٨,٥.١٢
٢. بند ٢١ماده ٢ قانون اهداف و وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

هزینه خدمت

رایگان

شماره حساب (های) بانکی

پرداخت بصورت الکترونیک

مرحله ارائه خدمت

الکترونیکی