میزخدمت الکترونیکیحوزه هنریمجوزآمزشگاه آزادهنری-نمایشی وتجسمی

عنوان خدمات

مجوز آموزشگاه آزاد هنری -نمایشی، تجسمی

آدرس وبگاه

نام دستگاه اجرایی

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

نام دستگاه مادر

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

نوع خدمت

خدمت به کسب و کار(G٢B)

مخاطبین

افراد حقیقی، حقوقی، شرکت ها و سازمانها

مدارک لازم

مدارک لازم برای صدور مجوز:
١. درخواست
٢.تصاویر صفحات شناسنامه ،کارت ملی ،کارت پایان خدمت یا معافیت- برای
آقایان ،-آخرین مدرک تحصیلی و دو قطعه عکس- هم برای موسس و هم
برای مدیر مسئول-
٣.صورتجلسه مجمع عمومی و اساسنامه با موضوع آموزشگاه آزاد هنری تجسمی
و یا نمایشی
مدارک تکمیلی
١.گواهی عدم اعتیاد
٢.گواهی عدم سوء پیشینه

قوانین و مقررات بالادستی

مصوبه جلسه ٤٧٧ شورای عالی انقلاب فرهنگی مورخ ١٣٨٠/٠١/٢٠

هزینه خدمت

شماره حساب (های) بانکی

پرداخت بصورت الکترونیک

مرحله ارائه خدمت

مراجعه حضوری