میزخدمت الکترونیکیحوزه هنریمجوز آموزشگاه آزاد هنری-موسیقی

عنوان خدمات

مجوز آموزشگاه آزاد هنری-موسیقی

آدرس وبگاه


نام دستگاه اجرایی

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

نام دستگاه مادر

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

نوع خدمت

خدمت به کسب و کار(G٢B)

مخاطبین

(افراد حقیقی، حقوقی، شرکت ها و سازمانها)

مدارک لازم

مدارک لازم برای صدور مجوز:
١. درخواست
٢.تصاویر صفحات شناسنامه ،کارت ملی ،کارت پایان خدمت یا معافیت- برای
آقایان ،-آخرین مدرک تحصیلی و دو قطعه عکس- هم برای موسس و هم
برای مدیر مسئول-
٣. صورتجلسه مجمع عمومی و اساسنامه با موضوع آموزشگاه آزاد موسیقی
مدارک تکمیلی
١.گواهی عدم اعتیاد
٢. گواهی عدم سوء پیشینه

قوانین و مقررات بالادستی

(مصوبه جلسه ٤٧٧ شورای عالی انقلاب فرهنگی مورخ ١٣٨٠/٠١/٢١ )

هزینه خدمت


شماره حساب (های) بانکی


پرداخت بصورت الکترونیک


مرحله ارائه خدمت

مراجعه حضوری