میزخدمت الکترونیکیحوزه فرهنگیمجوز بعد از چاپ کتاب-اعلام وصول

عنوان خدمات

مجوز بعد از چاپ کتاب-اعلام وصول

لینک سامانه ملی خدمات دولت

http://khadamat.mardom.ir/Service/Details?ServiceId=17021286102 

 شناسه خدمت  17021286102 لینک سامانه میز خدمت الکترونیک
مجوز چاپ و انتشار کتاب

نام دستگاه اجرایی

اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی سیستان و بلوچستان

نام دستگاه مادر

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

نوع خدمت

خدمت به کسب و کار(G٢B)

مخاطبین

(افراد حقیقی، حقوقی، شرکت ها و سازمانها)

مدارک لازم

١. ثبت درخواست اعلام وصول از طریق سامانع جامع کتاب


٢. ارایه یک نسخه کتاب (با درج شماره درخواست اعلام وصول ثبت شده، در صفحه اول کتاب)


٣. ارایه برگ واسپاری

به ازاء هر ١٠٠٠ نسخه، ٢ نسخه و حداکثر ١٠ نسخه کتاب تحویل واسپاری شود(ضمنا برای تیراژ زیر ١٠٠٠ نسخه، ارایه ٢نسخه کتاب به واحد واسپاری الزامیست).

٤.برای دریافت اعلام وصول مصحف شریف قرآن، مجوز توزیع از سازمان دارالقرآن الزامیست.

قوانین و مقررات بالادستی

(بند ٢٢ ماده ٢ قانون اهداف و وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و آیین نامه صدور مجوز نشر کتاب ماده ٤ مورخ ١٣٨٤/٩/١ مصوب وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی)

هزینه خدمت

شماره حساب (های) بانکی

پرداخت بصورت الکترونیک

مرحله ارائه خدمت

الکترونیکی