فراخوان هافراخوان عمومی

 

(واگذاری مدیریت)

 

 

         به اطلاع می رساند : اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی سیستان و بلوچستان در نظر دارد نسبت به واگذاری مدیریت سینما زابل،مرکز استاد کامبوزیا و مجتمع فرهنگی و هنری نصرت آباد اقدام نماید.کلیه افراد حقیقی و حقوقی غیر دولتی ،انجمن ها و موسسات فرهنگی ،هنری و سینمایی می توانند از تاریخ انتشار آگهی به مدت ده روز جهت بازدید از مراکز و دریافت فرم ها به نشانی :زاهدان خیابان خرمشهر اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی ،دفتر برنامه ،بودجه و آمار و جهت کسب اطلاعات بیشتر به نشانی اینترنتی ذیل مراجعه نمایند.  

 

پیوست ٦                                      تقاضا نامه (روش واگذاری  مدیریت یا اجاره )

 

الف) مشخصات متقاضی ( شخص حقوقی ) :

نام شرکت یا موسسه

مرجع صدور مجوز فعالیت :

شماره ثبت :

تاریخ ثبت :

موضوع فعالیت :

مدت فعالیت :

نوع موسسه :

به نمایندگی آقای / خانم ( با مشخصات ذیل به بخش ب):

نشانی موسسه یا شرکت:

کدپستی

تلفن

پست الکترونیک

 

ب) مشخصات متقاضی (شخص حقیقی):

نام :

نام خانوادگی :

نام پدر:

شماره ملی :

شماره شناسنامه :

محل صدور:

تاریخ و محل تولد:

تابعیت :

دین و مذهب:

جنسیت :

وضعیت تاهل:

وشعیت خدمت وظیفه :

آخرین  مدرک و رشته تحصیلی :

نوع ایثار گری:

شغل فعلی :

پست الکترونیکی :

نشانی محل کار :

 

نشانی محل سکونت :

 

کد پستی :

تلفن :

شماره همراه:

 

ج) سوابق تجربی متقاضی ( شخص حقیقی یا حقوقی ):

لطفا شرح مختصری از سوابق تجربی ، توانمندی ها و ظرفیت های نیروی انسانی و مالی خود را در رابطه با موضوع تقاضا نوشته و تصویر  اسناد مربوطه را ضمیمه نمایید.

.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. ......................................................................................................................................................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................................................................................................................................................... ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................   مهر و امضاء