فراخوان هافراخوان واگذاری مدیریت

بسمه تعالی

 

 

 

  فراخوان عمومی

 

 ( واگذاری مدیریت )

 

 

          اداره کل فرهنگ وارشاد اسلامی سیستان  وبلوچستان  در نظر دارد نسبت به واگذاری مدیریت  سالن سینما اشراق ، سالن آمفی تئاتر فرهنگسرای جوان ، مجتمع فرهنگی وهنری نصرت آبادو مجتمع  فرهنگی  -تحقیقاتی  استاد کامبوزیا خود اقدام نماید.  لذا از کلیه افراد حقیقی و حقوقی غیر دولتی انجمن ها و موسسات فرهنگی هنری سینمایی)  می توانند از تاریخ انتشار آگهی به مدت ده روز  جهت بازدید از مراکز و دریافت فرمها به نشانی:  خیابان کمربندی خرمشهر اداره کل فرهنگ وارشاد اسلامی دفتر برنامه ، بودجه و آمار  و برای کسب اطلاعات بیشتر به نشانی اینترنتی  sistanbaloochestan.farhang.gov.ir    مراجعه نمایند.

 

 

                                    روابط عمومی  اداره کل فرهنگ وارشاد اسلامی

                                        استان سیستان وبلوچستان


 

پیوست 6                                      تقاضا نامه (روش واگذاری  مدیریت یا اجاره )

 

الف) مشخصات متقاضی ( شخص حقوقی ) :

نام شرکت یا موسسه

مرجع صدور مجوز فعالیت :

شماره ثبت :

تاریخ ثبت :

موضوع فعالیت :

مدت فعالیت :

نوع موسسه :

به نمایندگی آقای / خانم ( با مشخصات ذیل به بخش ب):

نشانی موسسه یا شرکت:

کدپستی

تلفن

پست الکترونیک

 

ب) مشخصات متقاضی (شخص حقیقی):

نام :

نام خانوادگی :

نام پدر:

شماره ملی :

شماره شناسنامه :

محل صدور:

تاریخ و محل تولد:

تابعیت :

دین و مذهب:

جنسیت :

وضعیت تاهل:

وشعیت خدمت وظیفه :

آخرین  مدرک و رشته تحصیلی :

نوع ایثار گری:

شغل فعلی :

پست الکترونیکی :

نشانی محل کار :

 

نشانی محل سکونت :

 

کد پستی :

تلفن :

شماره همراه:

 

ج) سوابق تجربی متقاضی ( شخص حقیقی یا حقوقی ):

لطفا شرح مختصری از سوابق تجربی ، توانمندی ها و ظرفیت های نیروی انسانی و مالی خود را در رابطه با موضوع تقاضا نوشته و تصویر  اسناد مربوطه را ضمیمه نمایید.

.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. ......................................................................................................................................................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................................................................................................................................................... ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................   مهر و امضاء