فراخوان هاواگذاری مرکز آموزش علمی کاربردی فرهنگ وهنرواحدیک زاهدان

فراخوان واگذاری مرکز آموزش علمی کاربردی فرهنگ و هنر واحد یک سیستان و بلوچستان

فراخوان واگذاری مرکز آموزش علمی کاربردی فرهنگ و هنر واحد یک

 سیستان و بلوچستان

 ( زاهدان) وابسته به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان سیستان و بلوچستان برابر مصوبه شماره 1682488 مورخ 17/11/96 شورای عالی اداری و با همکاری دانشگاه جامع علمی-کاربردی ، و پس از اتمام تشریفات قانونی ، احراز صلاحیت متقاضی و صدور مجوز توسط دانشگاه جامع علمی کاربردی ، مرکز آموزش علمی کاربردی فرهنگ و هنر واحد یک سیستان و بلوچستان ( زاهدان ) را به موسسات فرهنگی و هنری چندمنظوره واگذار می نماید.

جهت اطلاعات بیشتر به واحد فرهنگی مراجعه یابا شماره 33427855 تماس حاصل فرمایید.

ضمنا تقاضای واگذاری حداکثر تا پایان وقت اداری دوشنبه 27/3/98 دراختیار واحد فرهنگی واقع در زاهدان- کمربندی خرمشهر – خرمشهر 14- اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی قرار گیرد.