خدمات الکترونیک

خدمات الکترونیک

ردیف

نام سامانه

معاونت/اداره

آدرس

١

صدور مجوز تاسیس نگارخانه

 

معاونت هنری

http://٤٦,٣٦.١١٢.١٥٠/gallerylic/home.seam

 

٢

صدور مجوز شعر و ترانه موسیقی

 

معاونت هنری

http://٤٦,٣٦.١١٢.١٥٠/poemlic/home.seam

 

٣

 مجوز مراکز تهیه،تولید و تکثیر آثار صوتی

 

معاونت هنری

http://٤٦,٣٦.١١٢.١٥٠/companylic/home.seam

 

٤

مجوز تاسیس مراکز صداگذاری،صدابرداری و ضبط آثار صوتی(استودیو)

 

معاونت هنری

http://٤٦,٣٦.١١٢.١٥٠/studiolic/home.seam

 

٥

سامانه مدیریت آزمون های وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

معاونت هنری

http://panel.azmoonehonar.ir/

٦

سامانه اطلاعات استان ها

 

معاونت قرآن و عترت

 

http://www.ostan.qia.ir/web/ostan/login?p_p_id=٥٨&p_p_lifecycle=٠&_٥٨_redirect=%٢F

٧

سامانه موسسات

 

معاونت قرآن و عترت

http://www.ghoran.ir/web/institue-dashboard/login?p_p_id=٥٨&p_p_lifecycle=٠&_٥٨_redirect=%٢F

 

٨

سامانه اطلاعات موسسات قرآنی کشور

 

معاونت قرآن و عترت

http://www.quranedu.ir/

 

٩

بانک حافظان

 

معاونت قرآن و عترت

http://qia.farhang.gov.ir/fa/hafezan

 

١٠

بانک موسسات قرآن و عترت

 

معاونت قرآن و عترت

http://qia.farhang.gov.ir/fa/bank

 

١١

سامانه صدور مجوز کتاب

 

اداره کتاب معاونت فرهنگی

https://www.ketabmojavez.ir/

 

١٢

سیستم جامع مجوز چاپ

اداره چاپ معاونت فرهنگی

http://culture.farhang.gov.ir

١٣

مجوز تبلیغات و اطلاع رسانی

 

دفتر تبلیغات و اطلاع رسانی

 

http://www.samanehtabligh.ir/

 

١٤

ساماندهی تابلوهای سردر اصناف

دفتر تبلیغات و اطلاع رسانی

http://emojavez.ir/ssaksite/main.do

١٥

سیستم نگهداری منابع دیجیتال

دفتر مطالعات و برنامه‌ریزی رسانه‌ها

 

http://٤٦,٣٦.١١٥.٢٣٠/Diglib/WebUI/Login.aspx

 

١٦

سامانه اشتراک نشریات کشور

 

معاونت امور مطبوعاتی و اطلاع رسانی

http://eshterak.ir/nashr٧/

 

١٧

سیستم جامع مستند سازی سوابق و آثار خبرنگاران کشور

 

معاونت امور مطبوعاتی و اطلاع رسانی

http://saman-gov.ir/ControlPanel/SignIn.aspx

 

١٨

دفتر تبلیغات‌و‌اطلاع‌رسانی | واژه نامه

 

معاونت امور مطبوعاتی و اطلاع رسانی

http://ad.gov.ir/dictionary

 

١٩

عضویت صندوق اعتباری هنر

 

معاونت امور مطبوعاتی و اطلاع رسانی

http://honarcredit.ir/membershipRegister

 

٢٠

سامانه جامع رسانه های کشور

 

معاونت مطبوعاتی و اطلاع رسانی

http://www.e-rasaneh.ir/

٢١

سیستم جامع مطبوعات خارجی

اداره کل مطبوعات خارجی

http://culture.farhang.gov.ir

٢٢

سامانه ثبت آثار ادبی و هنری

معاونت حقوقی

http://farhangmojavez.ir/Web/Form.+?rg=MCG.RAW.UserPortal

٢٣

پورتال جامع فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال

 

مرکز توسعه فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال

http://www.saramad.ir/index.htm

 

٢٤

ایمیل سازمانی

مرکز توسعه فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال

Farhangmail.ir

٢٥

ساماندهی پایگاه های اینترنتی

 

مرکز توسعه فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال

http://www.samandehi.ir/

 

٢٦

ثبت و صدور شناسنامه نرم افزار

 

مرکز توسعه فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال

http://www.softreg.ir/Pages/default.aspx

 

٢٧

ثبت نام حج عمره

 

حج و زیارت

 

https://umrah.haj.ir/

 

٢٨

ثبت نام حج تمتع

 

حج و زیارت

https://hajkarevan.haj.ir/

 

٢٩

سامانه اطلس نهاد کتابخانه های کشور

 

حج و زیارت

http://atlas.iranpl.ir/

 

٣٠

سامانه جامع کارگزاران

 

حج و زیارت

https://kargozaran.haj.ir/

 

٣١

سامانه آموزش

 

حج و زیارت

edu.haj.ir/

٣٢

سامانه مدیریت فرآیند و ارزشیابی

 

حج و زیارت

https://samfa.haj.ir/

 

٣٣

سامانه جامع ثبت نام عتبات

 

حج و زیارت

http://www.atabat.org.ir/login.aspx

 

٣٤

سامانه سماح

 

حج و زیارت

https://samah.haj.ir/

 

٣٥

سامانه فهداک

 

حج و زیارت

http://fahdak.haj.ir/Forms/frmLogin.aspx

 

٣٦

سامانه فاخر

 

حج و زیارت

http://fakher.haj.ir/Security/Account/Login?ReturnUrl=%٢F

 

٣٧

سامانه رزرو حج تمتع

 

حج و زیارت

https://haj٩٤.haj.ir/

 

٣٨

سامانه نقل و انتقال اسناد تمتع

 

حج و زیارت

http://shift.haj.ir/

 

٣٩

سامانه آموزش مجازی زائران

 

حج و زیارت

http://www.zaer.hajj.ir/RegisterUser.aspx

 

٤٠

بانک امامزادگان - سازمان اوقاف

 

سازمان اوقاف

http://emamzadegan.ir/emamzadehbank/

 

٤١

آموزش حفظ قرآن کریم

 

سازمان اوقاف

http://www.quranhefz.ir/reg/register.aspx

 

٤٢

پارس قرآن

 

سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی

 

http://www.parsquran.com/

 

٤٣

بانک مقالات عاشورایی

سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی

http://www.ashoora.ir

٤٤

بانک مقالات شهدا و دفاع مقدس

سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی

http://www.ashoora.ir

٤٥

بانک مقالات مهدویت

سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی

http://www.ashoora.ir

٤٦

بانک نسخ خط فارسی

سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی

http://sclib.icro.ir/

 

٤٧

کتابخانه مرکزی و آرشیو اسناد

سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی

http://sclib.icro.ir/

 

٤٨

سامانه بانک اطلاعاتی استانها

امور استانها

Farhangdb.ir

٤٩

طرح ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی

 

اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قزوین

http://mashaghelkhanegi.ir/