تماس با ماارتباط با مدیرکل و معاونین و واحدهای داخلی

تماس با ما

ارتباط با مدیرکل و معاونین و سایر واحدها


تلفن های داخلی

ریس امور فرهنگی : آقای قنبری                                                  شماره مستقیم : 33427855

مدیر حراست: اسماعیل سعیدی نسب                                     

سرپرست مطبوعات وتبلیغات : خانم نرگس سالارزهی                                     شماره مستقیم : 33449932

کارشناس موسسات : خانم سرحدی                                                     شماره تماس : 254

کارشناس چاپ ونشر : خانم برزکار                                                 شماره تماس : 254

کارشناس اهل قلم :                                                      

ریس امور هنری :     خانم حمیده یعقوبی                                          شماره تماس : 216

سرپرست امور سینمایی وسمعی وبصری: مسعود کیخا                             شماره مستقیم:33430053    

سرپرست واحد هنرهای تجسمی : خانم یعقوبی                                             شماره مستقیم : 33417527

 کارشناس آموزشگاه وموسسات هنری  : خانم یعقوبی                            شماره داخلی:216

سرپرست امور مالی   : خانم محمودی                                             شماره مستقیم : 33430052                   

سرپرست امور اداری : آقای اسماعیل سعیدی نسب                                              216

سرپرست اداره آموزش :خانم کیخا                                                   شماره مستقیم : 33410650

مسول روابط عمومی:نرگس سالارزهی                                         شماره مستقیم:33430055

سرپرست دفتر برنامه وبودجه:حوران رحیمی                               شماره مستقیم:33430051

سرپرست دفترقرآن وعترت    :آقای عباس شهرکی                                                        شماره مستقیم:33411571

مسول حوزه مدیریت:                         شماره مستقیم:33442227

مسول دبیرخانه شورای فرهنگ عمومی:الهه ذاکر       

سرپرست واحد امورموسیقی :احمدگلیانی                  

سرپرست واحد هنرهای نمایشی: رضاخدادادبیگی              

مسول دبیرخانه انجمن آثارمفاخرفرهنگی  :خانم شیرین شهرکی                                  

کارشناس حقوقی:آقای صمیمی

تماس با اداره کل:33449928-

کانال ارتباطی با اداره کل

اداره کل فرهنگ وارشاداسلامی استان سیستان و بلوچستان

آدرس: زاهدان  کمربندی خرمشهر  خرمشهر ١٦

صندوق پستی:٦٦٤                  

کدپستی: ٩٨١٧٦

تلفن:33449928-30              

فکس: 33٤٤٢٦٥٥

تلفن گویا: ٣١-33٤٤٩٩٢٨              

سامانه پیامک :١٠٠٠٣٠٥٤١

پست الکترونیک:webmail.farhang.gov.ir